Νεα Φορολογικα Μετρα 2014

Καταχωρήθηκε στις Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

• Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από18% θα αυξηθεί σε19% από τις 13 Ιανουαρίου 2014.
• Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 8% θα αυξηθεί στο 9% από 13 Ιανουαρίου 2014.

Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Το ποσοστό εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθεί από 6,8% σε 7,8% από τη 1 Ιανουαρίου 2014, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους εργοδότες. Το ποσοστό αυτό θα αυξάνεται κατά 0,5% κάθε 5 χρόνια.
• Όσον αφορά τους αυτοτελώς εργαζομένους η δική τους εισφορά αυξάνεται από 12,6% σε 14,6% για τα έτη 2014-2018.

Έκτακτη Εισφορά Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

• Η Έκτακτη Εισφορά που επιβάλλεται σε ακαθάριστες απολαβές και συντάξεις μισθωτών υπαλλήλων, κέρδη των αυτοτελώς εργαζομένων και συντάξεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα η οποία εισήχθηκε μέσα στο 2012, επεκτάθηκε σε ισχύ μέχρι και το 2016.
• Από την 1 Ιανουαρίου 2014 το χαμηλό ποσοστό 2,5% της Έκτακτης Εισφοράς θα αρχίζει από μηνιαίες απολαβές, κέρδη και συντάξεις ύψους €1.500 αντί €2.500.