ΦορολογικεΣ ΣυΜβουλεΣ

Η ολοκληρωμένη γνώση μας σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία που αποκτήσαμε μετά από χρόνια εμπειρίας στην φορολογική νομοθεσία, μας δίνει την δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας και να τους βοηθήσουμε στην αποφυγή φορολογικών προβλημάτων και υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων τους όσο πιο σύντομα γίνεται.

Ασχολούμαστε με το φορολογικό προγραμματισμό, προκειμένου να επωφεληθούν οι πελάτες μας από τα φορολογικά κίνητρα και τα οφέλη που τους παρέχονται, και βεβαιωνόμαστε ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις συμμόρφωσης. Ταυτόχρονα, μπορούμε να ετοιμάσουμε και να υποβάλουμε το συμφωνηθέν εισόδημα και τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών η/και εταιρειών στις Φορολογικές Αρχές, και
να τους συμβουλέψουμε για την εφαρμογή της διπλής φορολογίας η οποία είναι πολύ σημαντική αν λάβουμε υπόψη την επίδραση της παγκοσμιοποιήσης.

Οι φορολογικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: