Σχετικα

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και σήμερα αποτελείται από 50 περίπου εργαζόμενους, οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική καθοδήγηση και συμβουλές στους πελάτες της πάνω σε διάφορα θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής φύσεως.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στο οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, βιομηχανιών και ειδικοτήτων σε τοπικούς και διεθνείς πελάτες.

Η εταιρεία Ιωάννου & Θεοδούλου Λτδ ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έχει καταφέρει να πετύχει, να διακριθεί και να δημιουργίσει αξιοσέβαστη φήμη στην εγχώρια και διεθνή αγορά για το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο που διατηρεί.

Η εταιρεία είναι επίσης μέλος ενός Διεθνούς Οργανισμού Ανεξάρτητων Λογιστών εν ονόματι KS International. Ο οργανισμός αυτός εκπροσωπείται σε πάνω από 138 γραφεία σε όλες τις ηπείρους.