Γινε ΠελατηΣ

Πρώτη επαφή

Ένα σας ενδιαφέρει κάποια από τις υπηρεσίες που παρέχουμε απλά συμπληρώστε την φόρμα «Επικοινωνίστε μαζί μας» ή τηλεφωνήστε στα γραφεία μας και δώστε τα στοιχεία σας για να έρθουμε εμείς σε επαφή μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιός θα παρακολουθεί τις υποθέσεις μου;

Σε κάθε πελάτη ανατίθεται ένας εκ των συνεταίρων με τον οποίο θα μπορείτε να επικοινωνείτε και ο οποίος θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει την υπηρεσία που σας παρέχεται και θα σας συμβουλεύει ανάλογα.

Πως χρεώνεται τις υπηρεσίες σας;

Για να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για την αμοιβή οποιασδήποτε υπηρεσίας που θα σας παρέχουμε, θα χρειαστούμε μια καθαρή εικόνα του μεγέθους της δουλειάς που αναμένεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπολογίσουμε την αμοιβή μας, βάση των προβλεπόμενων κόστων.

Έχω ήδη λογιστή, επηρεάζει κάτι αυτό;

Φυσικά, ναι. Εάν ενδιαφέρεστε να αλλάξετε λογιστές τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί μία απλή διαδικασία, με βάση τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αποστολή επιστολής στους προηγούμενους λογιστές. Στην επιτολή αυτή θα ζητείται από τους προηγούμενους λογιστές να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε επαγγελματικοί λόγοι που δεν πρέπει να αποδεχτούμε την εργασία που σκοπεύετε να μας αναθέσετε. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «Professional Clearance». Σε συνέχεια της επιστολής αυτής, οι προηγούμενοι λογιστές σας, θα μας παραδώσουν κάποιες βασικές πληροφορίες που θα χρειαστούμε, ενώ εμείς θα φροντίσουμε η όλη διαδικασία αλλαγής να γίνει όσο πιο εύκολα γίνετε.