Διευθυντικη Ηγεσια

Μιχαήλ Ιωάννου (Συναίτερος) – Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος και Διεθνών Εταιρικών Υπηρεσιών
Ο Μιχάλης Ιωάννου είναι ο συν-ιδρυτής Συνέταιρος της Ιωάννου & Θεοδούλου Λτδ (εγκεκριμένοι λογιστές και ελεγκτές) από τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την διαχείριση/χειρισμό τους τομείς της Φορολογίας, Λογιστικές και Εταιρικές Υπηρεσίες καθώς και να προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές σε ποικιλία πελατών. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του φορολογικού σχεδιασμού και της διαπραγμάτευσης σε θέματα συνδικάτων δανείου. Συμβουλεύει πολλές κυπριακές και διεθνείς εταιρείες πάνω σε διάφορα θέματα, όπως θέματα επενδύσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και σύνθετες εμπορικές συναλλαγές.Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στη Παράλληλη Αγορά Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Σπούδασε και εκπαιδεύτηκε στην Αυστραλία και έχει πτυχίο Bachelor στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Λογιστική).

E-mail: m.ioannou@ith.com.cy
Τηλέφωνο: +357 22318734
Φαξ: +357 22493123

Χρίστος Θεοδούλου (Συναίτερος) – Επικεφαλής του τμήματος Ελέγχου
Ο Χρίστος Θεοδούλου, F.C.C.A. είναι συν-ιδρυτής Συνέταιρος της Ιωάννου & Θεοδούλου Λτδ (εγκεκριμένοι λογιστές και εγγεγραμμένοι ελεγκτές) από τις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την διαχείριση/χειρισμό του τομέα του ελέγχου καθώς και να προσφέρει επαγγελματικές συμβουλές σε μια ποικιλία πελατών. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ελέγχου και τις διαπραγματεύσεις των συνδικάτων δανείου. Συμβουλεύει πολλές κυπριακές και διεθνείς εταιρείες πάνω σε διάφορα θέματα, όπως θέματα επενδύσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό, συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και σύνθετες εμπορικές συναλλαγές.Είναι μέλος του Chartered Association of Certified Accountants και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό δημοσίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, και σε μία από αυτές είχε εξελεγχθεί και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

E-mail: c.theodoulou@ith.com.cy
Τηλέφωνο: +357 22318734
Φαξ: +357 22493123