Εταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι το άλφα και το ωμέγα της επιχείρησης μας.»

Εδώ στην Ιωάννου & Θεοδούλου ήμασταν πάντοτε προνοητικοί όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και ήταν πάντα ένα βασικό χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής μας στρατηγικής να συμβάλουμε προς την κοινωνία και να είμαστε υπεύθυνοι έναντι των εμπλεκόμενων φορέων της.