ΥπηρεσιεΣ ΥποστηριξηΣ Επιχειρησεων

Η σωστή λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι μια πρόκληση και πολλές φορές έιναι πολύ δύσκολο να μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλους τους παράγοντες που συντελούν στη λειτουργία της. Εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις στις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησης σας, παρέχοντας μια σειρά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρησης και συνεχής ενημέρωσης των λογιστικών βιβλίων, προετοιμασία μη ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, προβλέψεις οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος, στήριξη και μισθοδοσία εργοδότη και εφαρμογή και καθοδήγηση λογισμικού προγράμματος για την προετοιμασία των λογιστικών βιβλίων.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ο οργανισμός μας με το ικανό και επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό του, μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες που συμπεριλαμάνουν από απλές λειτουργίες και καθήκοντα όπως ο έλεγχος, η συμφωνία τραπεζών, η ανάλυση χρεωστών και πιστωτών και πολλα άλλα.

Αρκετά συχνά, λόγω των υψηλών κόστων διοίκησης, οι εταιρείες μπορεί να μην είναι σε θέση να στελεχώσουν πλήρως τα γραφεία τους και ως εκ τούτου παρέχουμε αυτή την υπηρεσία για όλους μας
τους πελάτες.

Προετοιμασία μη εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων:

Ετοιμασία μη εξελεγμένων οικονομικών καταστάσεων σε μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια βάση για τη συνεχή ενημέρωση των μετόχων και άλλων ενδιαφερόντων μερών της οικονομικής λειτουργίας της/ των εταιρείων τους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προυπόθεση ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς και μπορούν να επικαλεστούν ανά πάσα στιγμή.

Προβλέψεις Προυπολογισμού

Στόχος μας είναι να μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, όποτε αυτό μας ζητηθεί, βοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να καθορίσουν τους μελλοντικούς οικονομικούς τους στόχους με βάση αναλύσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν, τον αριθμό των ετών λειτουργίας της επιχείρησής τους, τον αριθμό του προσωπικού, τα οικονομικά αποτελέσματα του τρέχοντος και προηγούμενου έτους και πολλά άλλα.

Υποστήριξη Εργοδότη και Μισθοδοσίας

Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε έγκαιρες και ακριβείς λύσεις μισθοδοσίας και να παρέχουμε συνεχή υποστήριξη στα ακόλουθα:

Εφαρμογή και Καθοδήγηση των λογισμικών προγραμμάτων

Παρέχουμε βοήθεια στους πελάτες μας στην εφαρμογή και καθοδήγηση της χρήση των λογισμικών προγραμμάτων λογιστικής κατά την προετοίμασια της δήλωσης Φ.Π.Α. και των Ετησίων Εκθέσεων. Περαιτέρω όποτε είναι δυνατόν, προσφέρουμε τη βοήθεια μας στην παρακολούθηση της και επιτήρηση της σωστής και ακριβής διαδικασίας για την προετοιμασία και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων.